PRIVACY VERKLARING

We nemen uw privacy bij SHEM RENTALS heel serieus. Op deze pagina(s) vindt u meer over de gegevens die we verzamelen, wat we ermee doen, hoelang we ze bewaren, wat uw rechten zijn en wat we eraan doen om gegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

Vragen over uw gegevens en -bescherming
Mocht u vragen hebben over de gegevens welke we mogelijk van u in bezit hebben, kunt u deze stellen via info@shemrentals.com.

Algemeen

U kunt er zeker van zijn dat we zeer serieus met uw gegevens omgaan. Wat we niet nodig hebben, vragen wij u ook niet. Het is echter niet te voorkomen enkele gegevens van u te vragen en  te verwerken voor een goed verloop van uw verblijf. U mag erop vertrouwen dat we deze gegevens niet oneigenlijk zullen gebruiken, openbaar maken en/of doorverkopen aan derden.

Dit zijn de gegevens die we verzamelen

 • Als u een boeking/ boekingsaanvraag doet: NAW gegevens, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief: Naam, e-mailadres.
 • Als u onze website bezoekt: IP-adressen (deze worden direct geanonimiseerd).

Dit zijn de doeleinden waarvoor we de gegevens verzamelen

 • Als u een boeking/ boekingsaanvraag doet:
  • om met u te kunnen communiceren.
  • om u een bevestiging of andere informatie te kunnen toesturen.
  • om u een factuur te kunnen sturen en/of een specificatie t.b.v. de verrekening van een waarborgsom.
 • Als u zich inschrijft voor een eventuele nieuwsbrief:
  • om deze nieuwsbrief (zo mogelijk) te personaliseren en te versturen.
 • Als u onze website bezoekt:
  • analyseren en verbeteren van onze website.
  • eventueel uitvoeren van online marketing.

Gebruik van Cookies

Op onze website www.shemrentals.com  maken we gebruik van diverse ‘cookies’:

 • Functionele cookies: Deze zijn nodig om de website goed te laten werken zoals bijvoorbeeld in het boekingssysteem. Voor het gebruik van deze cookies hebben wij geen toestemming nodig.
 • Analytische cookies: Door middel van deze cookies krijgen we via bijvoorbeeld Google Analytics inzicht in het gebruik van onze website. We hebben deze cookies zo ingesteld dat persoonsgegevens zoals IP-adressen dusdanig geanonimiseerd worden dat uw identiteit door ons niet te achterhalen is. Hierdoor hebben wij geen expliciete toestemming nodig voor het gebruik van deze cookies.
 • Tracking cookies: Momenteel maken wij geen gebruik van dergelijke cookies.

Bewaren van gegevens

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. Op last van de belastingdienst bewaren we factuur- en bestelgegevens niet langer dan 7 jaar vanaf de datum dat een boekingsbevestiging is verstuurd. Alle overige gegevens worden periodiek verwijderd (minimaal één keer per jaar) indien er langer dan vier jaar geen contact meer is geweest. Ze worden daarnaast binnen vier weken verwijderd indien u daar specifiek een verzoek voor indient. U kunt dit doen door een email te sturen aan info@shemrentals.com.

Beveiliging van gegevens

We doen al het redelijk mogelijke om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Zo slaan we uw digitale gegevens op in systemen welke met wachtwoorden beveiligd zijn. Alleen medewerkers die persoonsgegevens nodig hebben, hebben toegang  tot deze systemen. Alle systemen staan ‘in de cloud’ bij gerenommeerde bedrijven. Hiervoor zijn heldere (veiligheids-)afspraken gemaakt. De veiligheid van deze systemen wordt periodiek getoetst.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij gerechtigde instanties daartoe bevel geven. Het kan zijn dat bedrijven waar wij ICT onderhoudsovereenkomsten mee hebben, toegang kunnen verschaffen tot persoonsgegevens die zijn opgeslagen in onze systemen. Met deze bedrijven hebben wij heldere schriftelijke afspraken over de beveiliging.

Uw rechten

U heeft de leiding als het over uw persoonsgegevens gaat. Dit zijn uw rechten:

 • Recht op inzicht: wanneer u ons per email aan info@shemrentals.com vraagt om een overzicht te maken van de gegevens die wij van u hebben, dan ontvangt u deze binnen 4 werkdagen van ons. Wij maken een overzicht van al u gegevens uit onze systemen en sturen deze in een PDF-document per email naar u toe.
 • Recht op rectificatie: wanneer uw gegevens onjuist zijn of wanneer u een wijziging door wilt geven dan kan dit altijd. Wij zullen wijzigingen binnen 5 werkdagen in onze systemen doorvoeren. Op last van de belastingdienst kunnen wij communicatie zoals bijv. oude facturen en inkooporders niet meer aanpassen.
 • Recht op vergetelheid: wanneer u ‘vergeten’ wilt worden dan kunt u dit per email aan info@shemrentals.com doorgeven. Wij zullen uw verzoek dan binnen 5 werkdagen doorvoeren. Zoals eerder al aangegeven kunnen we bepaalde informatie voor een langere bepaalde tijd ( 7 jaar) op last van de belastingdienst niet verwijderen.

Klachten

Wanneer u een klacht hebt over uw privacy bij SHEM RENTALS dan vragen wij u dit zo snel mogelijk bij ons aan te geven via management@shemrentals.com.  Let op: via dit adres wordt alleen uw klacht in behandeling genomen. Voor andere zaken gebruikt u de hierboven aangegeven emailadressen.

Wanneer u een klacht wilt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens dan kunt u dit doen via
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan wijzigen. Hier brengen we u niet separaat van op de hoogte. Desgewenst kunt op onze website www.shemrentals.com steeds de laatste versie inzien.

CONTACT

 

Verzenden